Thursday, December 4, 2008

Harun Aminurrasyid

Nama sebenar beliau ialah Harun bin Muhammad Amin. Dalam penulisannya, beliau menggunakan nama Harun Aminurrasyid. Beliau dilahirkan di Teluk Kurau, Singapura pada 8 Ogos 1907. Beliau mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Teluk Kurau kemudian melanjutkan pelajaran ke Maktab Perguruan Sultan Idris, Tanjung Malim, Perak. Beliau pernah ditahan Inggeris kerana terlibat dalam gerakan pro-Jepun. Pada tahun 1939, beliau dihantar ke Brunei untuk memegang jawatan penguasa pelajaran.

Sewaktu bertugas di Brunei, beliau turut melibatkan diri dalam politik dan meniupkan semangat kebangsaan dikalangan rakyat Brunei melalui bidang pendidikan, kebudayaan dan bangsa. Beliau bergaul dengan masyarakat kampung dan semuanya ini dihasilkan dalam bentuk novel-novel terutama Darah Kedayan.

Harun Aminurasyid banyak menghasilkan novel sebelum perang. Beliau telah menghasilkan novel-novel berunsur sejarah dan membongkar semula sejarah kepahlawanan dan kegemilangan Bangsa Melayu untuk membangkitkan semangat kesedaran dikalangan para pembaca.

Antara novel-novelnya ialah Cinta Gadis Kedayan, Dewa Lombong Minyak, Panglima Awang dan Anak Panglima Awang. Karya daari segi ilmu pengetahuan yang ditulis oleh beliau ialah kajian Puisi Melayu, Melihat Negara Tetangga, Kunjungan Ke Indonesia dan sebagainya.

Beliau adalah seorang pengarang yang aktif menghasilkan novel-novel Melayu yang berunsurkan sejarah. Beliau banyak mengemukakan temasemangat kebangsaan. Disamping itu juga beliau meghasilkan beberapa novel yang mengetengahkan golongan artis seperti pelakon demi menghilangkan prasangka buruk masyarakat terhadap golongan ini.

1 comment:

popularopinion said...

Panglima Awang was a very high ranking official in the Malacca sultanate. At the same time he was also a Portuguese collaborator. He had never been a slave throughout his life except for being the subject of the Malacca Sultan to whom Panglima Awang had served loyally. Panglima Awang changed his allegiance to Alfonso de Albuqueque and thus become another King of Portugal's subject on 16 July 1511. Panglima Awang fought on Portugal's side and eventually helped Alfonso de Albuquerque capture Malacca in late August 1511.