Monday, November 3, 2008

Balai Pustaka

Balai Pustaka

- ditubuhkan pada 22 September 1917 di Indonesia, menggantikan komisi Bacaan Rakyat
- tujuan ditubuhkan ialah untuk membendung buku-buku terbitan swasta, membentuk perpustakaan rakyat dan menjadi alat bagi menyebarkan fahaman penjajahan.
Sejak 1933, dengan tertubuhnya Majalah Pujangga Baru, kegiatannya hanya sebagai penerbit dan pencetak, bukan lagi sebagai badan pengarang. Selepas merdeka, barulah berubah menjadi Perpustakaan Perguruan Kementeriann Pelajaran Indonesia atau Dinas Penerbitan Balai Pustaka.
- Peranan Balai Pustaka ialah menerbitkan buku-buku terjemahan, novel asli, majalah-majalah dalam Bahasa Melayu, Jawa dan Sunda.
- peranan Balai Pustaka sebagai pusat kesusasteraan ialah mengumpulkan penulis terkenal sebagai sidang pengarang.
- sumbangan Balai Pustaka ialah melahirkan penulis-penulis novel, cerpen dan penterjemah buku-buku cerita rekaan, menambahkan ilmu pengetahuan dan fikiran penulis, melahirkan masyarakat pembaca dan pendukung sastera Indonesia.
-antara buku-buku terbitan Balai Pustaka ialah
Siti Nurbaya karya Marah Rusli, dan Salah Asuhan karya Abdul Muis.

No comments: