Friday, November 21, 2008

Cerpen Melayu

Cerpen Sebelum Perang Dunia Kedua

Cerpen sebelum Perang dapat dibahagikan kepada peringkat iaitu cerpen-cerpen antara tahun 1920-an, 1930-an dan 1940-1941. Pada waktu tersebut cerpen diterbitkan dalam 163 majalah dan akhbar. Salah satu faktor yang menggalakkan perkembangan cerpen ialah bertambahnya bilangan orang yang terpelajar. Secara umumnya, penulis-penulis cerpen sebelum perang adalah terdiri daripada para penulis golongan guru dan golongan wartawan.

Keseluruhan cerpen zaman awal bersifat stereotaip. Motif cerpen pada zaman awal lebih bertujuan memberi nasihat atau dedaktik atau teladan. Penulisan cerpen Melayu awal mempunyai persamaannya dengan penulisan novel. Ini menjelaskan yan cerpen melaayu mempunyai arah aliran perkembangan yang sama dengan penulisan novel.

Sungguhpun kebanyakkan cerpen-cerpen diciptakan sambil-sambilan sahaja, tetapi penulis berjaya mengungkapkan segala masalah-masalah yang dihadapi leh masyarakatnya melalui tema-tema cerita. Tema moral sering dikaitkan dengan masalah kekurangan didikan agama sehingga terpesona dengan kegiatan yang meruntuhkan nafsu.
Sebagai kesimpulannya, dapatlah dikatakan bahawa cerpen-cerpen sebelum perang mempunyai unsur-unsur lucu dan percintaan cerpen-cerpen ini juga dikatakna kurang nilai estetik kerana terlalu mementingkan unsur didaktik. Ini menyebabkan kebanyakkan cerpen hampir menyerupai sebuah esei. Perwarnaan wataknya pula berdasarkan kepada watak hitam dan putih dimana watak putih selalu mendapat balasan baik dan watak hitam pula selalu mendapat balasan jahat.

Cerpen Melayu Di Zaman Jepun.

Cerpen Melayu di Zaman Jepun dalam Tanah Melayu tidak begitu menggalakan terutama dari segi jumlah. Hanya terdapat lebih kurang 25 buah cerpen yang dihasilkan pada masa itu. Cerpen ini dimuatkan dalam akhbar dan majalah.

Pada masa itu penulis-penulisnya ialah seperti Ishak Haji Muhammad, Nadzi Zainuddin dan Abdullah Sidek dari Tanah Melayu dan Abdul Samad Ismail dari Singapura. Penulis yang prolifik ialah Ishak Haji Ismail dan Samad Ismail. Kedua-dua mereka ini ialah wartawan. Salah satu karya Ishak Haji Muhammad ialah Anak Pipit Lidah Berkerat dan karya A.Samad Ismail ialah Ubi Kayu.

Cerpen-cerpen ini mempunyai tema yang pelbagai. Antaranya ialah cinta dan perang, cinta dan dendam, seruan menjadi askar dan petani, kehidupan masyarakat orang Melayu dan didaktif berunsur dongeng. Dari segi gaya, ada penulis yang menampakkan kemajuan seperti A Samad Ismail, ada yang bertahan seperti Abdullah Sidek dan ada yang merosot seperti Ishak Haji Muhammad.

Kebanyakkan cerpen zaman ini berbau propaganda dengan tema utamanya perjuangan. Ada juga yang termasuk dalam sejarah, yang bersifat dokementasi kebudayaan yang diharap-harap dapat perhatian yang wajar daripada masyarakat umum.

Cerpen selepas Perang Dunia Kedua di Malaysia.

Cerpen selepas perang dunia kedua telah memasuki satu zaman yang baru, baik dari segi bentuk, isi mahupun gaya bahasanya. Pada zaman ini bentuk cerpen dipelopori oleh Abdul Rahim Kajai dan Ishak Haji Muhammad. Peperangan telah memberi inspirasi kepada penulis cerpen. Mereka menulis cerpen yang berunsurkan politik. Ada juga terselit kisah percintaan.

Cerpen pada waktu itu membawa unsur yang nadanya seperti radikal, tegas dan nasionalistik. Cerpen seperti ini selalu dihasilkan oleh penulis veteran seperti A.Samad Said dan Keris Mas. Penulis-penulis baru seperti Jimmy Asmara, Hamzah dan Masuri SN menghasilkan karya cerpen yang berligar kepada persoalan masalah sosial seperti pelacuran, pergaulan bebas dan sebagainya.

Dari segi tema, berlatarbelakangkan bumi nyata dan mempunyai kemampuan menyelam ke dasar penghidupan rakyat. Mereka terlalu berkecenderungan memancing simpati pembaca dengan mereka-reka cerita ceritanya dan bertindak dengan sikap subjektif.

Sejak tertubuhnya ASAS 50, perkembangan cerpen Melayu telah dapat diseragamkan. Penulis cerpen mendedahkan kepincangan masyarakat sama ada dikota atau dikampung. Diantara penulis-penulis itu ialah A.Samad Said, Keris Mas, Hamzah dan Tongkat Warrant.

Selepas Malaysia merdeka, perkembangan cerpen bertambah pesat kerana ia telah mendapat perhatian yang lebih meggalakkan dari masyarakat umum dan badan-badan penerbitan mula meluaskan kegiatan persuratkhabaran mereka.

1 comment:

Anonymous said...

This is my first time pay a quick visit at here and i am in fact pleassant to read everthing at alone place.


my page - jasmine live