Monday, November 3, 2008

Pejabat Karang-Mengarang

Pejabat Karang-Mengarang

- ditubuhkan pada 19 November 1922 di Tanjung Malim, Malaysia.
- pengetuanya ialah OT Dussek dan pembantunya ialah Zaaba.
-matlamat Pejabat Karang mengarang terbahagi dua iaitu rancangan jangka panjang dan rancangan jangka pendek.
- rancangan jangka panjang ialah mengeluarkan jurnal-jurnal bergambar, mengadakan perpustakaan yang dibawa ke kampung-kampung, membawa buku-buku ke kampong untuk dijual, menulis dan menterjemahkan serta menyunting novel-novel lalu menyenggalarakan pencetakannya, memperluaskan pengaruh ke kampung-kampung dengan mengadakan khutubkhanah(perpustyakaan) dimerata-rata, melatih penterjemah baru dan menterjemahkan perkara-perkara yang hendak diterjemahkan oleh jabatan kerajaan.
- rancangan jangka pendek ialah mengeluarkan sebanyak mungkin buku-buku sekolah Melayu dan mengeluarkan bahan bacaan untuk masyarakat umum.

-aktiviti-akitiviti yang telah dijalankan oleh Pejabat Karang Mengarang ialah menulis (mengarang), menjalankan usaha-usaha penterjemahan dan kerja-kerja penyuntingan dalam bidang penerbitan buku-buku yang tertentu serta menyenggalarakan penerbitannya (buku-buku pelajaran dan novel-novel moden)
-peranan Pejabat Karang Mengarang dalam bidang penterjemahan pula adalah seperti menterjemahkan perkara-perkara yang hendak diterjemahkan oleh Jabatan-Jabatan Kerajaan dan bergiat dalam usaha melatih penterjemah-penterjemah baru dengan cara mengambil mereka bekerja dengan Pejabat Karang Mengarang.

No comments: