Monday, November 3, 2008

Angkatan Pujangga Baru

Angkatan Pujangga Baru

-ditubuhkan pada 29 Julai 1933 di Indonesia.
-Majalah bahasa dan sastera
-dijadikan sebagai wadah yang menampung dan menyalurkan karya-karya sekelompok bahan sastera yang mendukung penerbitannya.
-pelopornya terdiri daripada Armijn Pane, Amir Hamzah, Sanusi Pane dan lain-lain lagi.
-Penubuhannya telah memberi nafas baru bentuk-bentuk puisi lama Melayu telah membuka jalan kepada puisi melayu moden.
-mempunyai objektif utama iaitu memperjuangkan pembaharuan dalam kesusasteraan.

-mempunyai 3 dasar iaitu dasar bahasa, dasar kemasyarakatan dan dasar kebudayaan.
-dasar bahasa ialah tiap-tiap penulis bebas untuk melahirkan perasaan jiwanya sesuai dengan peribadi, gayanya dan bahasanya sendiri. Bahasa pula harus indah dan baik sejajar dengan pengertian kesusasteraan.
-dasar kemasyarakatan ialah di mana hasil-hasil karya mula berkisar pada persoalan ekonomi dan pembangunan politik dan semasa.
-dasar kebudayaan iaitu untuk membentuk semangat baru dan berani mengambil inisiatif dengan penuh tanggungjawap. Dalam ciptaannya harus ada harapan-harapan baru sebagai pengganti semangat lama.


-sumbangannya digolongkan kepada tiga bahagian iaitu novel, drama dan puisi.
-antara novel-novel itu ialah Layar Terkembang karya Sutan Takdir Alisyahbana, Belenggu karya Armijn Pane dan Di Bawah Lindungan Kaabah karya HAMKA.
-antara drama-drama itu ialah “Manusia Baru” karya Sanusi Pane dan “Linggang Kencana” karya Armijn Pane.
-Antara puisi-puisi itu ialah antologi sajak Nyanyi Sunyi dan Buah Rindu oleh Amir Hamzah

Dengan tertubuhnya Angkatan Pujangga Baru, bentuk dan situasi Melayu telah diberi nafas baru. Meskipun ia hanya sebuah badan penerbitan persendirian, namun ia telah membawa pembaharuan-pembaharuan. Mereka juga membentuk satu rupa kebudayaan Indonesia yang baru melimpasi segala batasan.

1 comment:

Etna Khairullah said...

http://lovely-etna.blogspot.com/2015/08/chairil-anwar-in-love-and-broken.html