Tuesday, October 21, 2008

Taqlid

Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Kegiatan Ijtihad Berhenti / Kecenderungan Bertaqlid.

1. pelbagai rusuhan, peperangan, perpecahan golongan umat Islam, perebutan kuasa politik dan permusuhan telah menyebabkan para ulama’ yang bertaraf Mujtahid semakin berkurang.

2. zaman Imam Mujtahidin telah mewujudkan golongan ulama yang berwibawa dan bertaraf mujtahidin. Namun dalam zaman taqlid, para ulama lebih tertumpu kepada usaha mengembangkan dan memperjuangkan fatwa dan pendapat para ulama Mujtahidin yang dulu. Hal ini mengakibatkan mereka tidak berusaha untuk meneruskan kegiatan ijtihad.

3. terdapat sebilangan ulama yang tidak mencapai taraf Mujtahid telah mngistinbatkan hukum terhadap kes atau masalah yang berlaku dalam zaman ini. Perkara sebegini telah menyebabkan kecelaruan dan ketidakseimbangan dalam menetapkan hukum. Oleh sebab itu, pemerintah dan penguasa Islam mengarahkan agar usaha ijtihad dihentikan.

4. timbul perasaan iri hati dan hasad dengki dari kalangan ulama’ terhadap sesetengah golongan ulama’ yang berusaha untuk mengistinbatkan hukum. Akibatnya, golongan ulama berkenaan telah menggelarkan diri mereka sebagai muqallid (bertaqlid pada orang lain).

Ulama-ulam di zaman taqlid / klasifikasi.

1.golongan Mujtahid Mazhab.
( ahli ijtihad dalam Mazhab)
- bersandarkan fatwa dan dasar pegangan mazhab.

2. golongan Mujtahid dalam masalah-masalah baru.
(masalah yang tidak difatwakan dalam mazhab)
-berijtihad – berdasarkan fatwa / dasar mazhab
- qiyas / perbandingan hukum dengan fatwa / dasar mazhab

3. ahli takhrij (pentafsir kesamaran).
- menjelaskan fatwa yang tidak jelas.
- qiyas
- ijtihad
Berdasar fatwa mazhab / dasar pegangan.

4. ahli tarjih (pemutus).
Tarjih – memilih satu-satu pendapat berdasarkan kekuatan dalil.
- Cuma membangingkan – fatwa yang kuat, lemah.

Ahli taqlid
- mengikut sahaja fatwa / dasar pegangan mazhab

No comments: